bani pentru crescatorii de vaci de lapte

Maxim 30 milioane euro din bani europeni ar putea primi pentru 2012 crescătorii de vaci de lapte, taurine de carne şi bivoliţe de lapte din zonele defavorizate, potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Agriculturii şi care aşteaptă, deocamdată, aprobarea finală.

Sprijinul va fi acordat pentru minim 2 şi maxim 15 capete de vaci de lapte pe beneficiar (chiar dacă acesta are mai multe exploataţii în zone defavorizate), maxim 50 capete femele din specia bivoliţe de lapte, respectiv maxim 90 capete de taurine din rase de carne şi/sau tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, iar valoarea sprijinului, în funcţie de numărul de solicitări şi de animale eligibile la plată va fi de maxim 250 euro/cap pentru vaca de lapte, maxim 187,5 euro/cap pentru bivoliţe şi cel mult 300 euro/cap pentru taurine de carne. (Acestea sunt sumele maxime prevăzute în proiect. În realitate, însă, în 2011, când sprijinul a fost acordat doar pentru vaca de lapte din zonele defavorizate, cuantumul ajutorului financiar a fost de 86,37 euro/cap de vacă.)

Reprezentanţii crescătorilor de bovine au cerut insistent atât redefinirea zonelor defavorizate, cât şi introducerea raselor româneşti de taurine de carne, însă, deocamdată, doar cei din zonele defavorizate, aşa cum sunt delimitate în prezent, vor putea primi acest sprijin.

„Aceste plăţi sunt reglementate prin Regulamentul 73 al UE, care la articolul 67 spune că statul membru poate stabili plăţi de până la 5% din sumele de la UE pentru zone cu deficit economic agricol, dar la noi, pentru că ministerele nu vor să muncească, le-a fost foarte simplu să ia actualele zone defavorizate. Deşi ne-am opus şi am vrut să blocăm documentul, am acceptat, în final, actul normativ în forma actuală pentru că riscam să nu-l mai putem accesa nici după 2014, dacă nu-i dădeam drumul în acest an, dar avem promisiunea că se vor stabili prin ordin de ministru rasele de carne, unde vor fi incluse şi rasele româneşti şi promisiunea că începem grupul de lucru pentru redefinirea zonelor defavorizate”, ne-a spus Claudiu Frânc, preşedintele Federaţiei Crescătorilor de Bovine din România (FCBR).

Cine poate primi sprijinul?

Pentru vaca de lapte, crescătorii din zonele defavorizate care solicită sprijinul trebuie să aibă cotă pentru livrări şi/sau vânzări directe, să aibă minim 2 capete vaci de lapte la data limită de depunere a cererilor, vacile să fie în Registrul Naţional al Exploataţiilor ( RNE) şi să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat. Efectivul pentru care se solicită ajutorul nu poate depăşi 15 capete şi trebuie menţinut 6 luni de la data-limită de depunere a cererilor la adresa exploataţiei din cererea de plată.

Pentru bivoliţe de lapte, vor fi luate în considerare doar maxim 50 de femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi au cel puţin un produs înregistrat în RNE.

La fel ca şi pentru vacile de lapte, bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutorul trebuie identificate şi înregistrate în RNE şi menţinute 6 luni de la data-limită de depunere a cererilor la adresa din cererea de plată, iar crescătorii trebuie să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat conform Reg. (UE) nr.1760/2000.

Pentru taurinele de carne, ajutorul poate fi solicitat pentru maxim 90 de capete, identificate şi înregistrate în RNE. De asemenea, crescătorii trebuie să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat, precum şi documente oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne şi documente care atestă ieşirile din efectiv, după caz. Animalele pentru care se solicită sprijinul trebuie deţinute de beneficiar cel puţin 8 luni în exploataţie, de la data intrării şi până în momentul ieşirii.
Ajutorul se acordă o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel de maxim 20 luni, existent sau ieşit din exploataţie în perioada 1 iulie a anului calendaristic precedent – 15 august a anului în care se solicită sprijinul şi anual, pentru vaci din rase de carne.
Prin excepţie, pentru 2012, crescătorii pot primi sprijinul şi pentru tineretul mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi existent sau ieşit din exploataţie în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2012.

Ce acte trebuie depuse la APIA?

Pentru a beneficia de sprijin, crescătorii din zonele defavorizate trebuie să depună la centrul judeţean al APIA pe a cărui rază teritorială se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale o cerere pentru toate exploataţiile cu cod de la ANSVSA deţinute. Cererea trebuie însoţită de copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrul comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală/carte de identitate, după caz, copie de pe paşaportul fiecărui animal, emis de ANSVSA şi copie document coordonate bancare.

Pentru taurinele de carne, crescătorii mai trebuie să depună: pentru vaca de carne, copia certificatului de origine, iar pentru tineretul şi metişiii din rase de carne – copia certificatului de origine şi/sau copia buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne. {i pentru vaci şi pentru tineret mai sunt necesare documente care atestă ieşirile animalelor din exploataţie, iar cererea de plată trebuie vizată de structurile teritoritoriale ale ANARZ, pentru certificarea raselor de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală.

„Această instituţie, ANARZ, nu-şi mai are locul. Vor trebui, într-adevăr, nişte documente care să ateste rasa animalelor. Buletinul de însămânţări artificiale pe care îl dă operatorul însămânţător prin asociaţie va fi un document care va certifica rasa acelui animal. Plus că se vede în paşaportul animalului. Nu credem autoritatea naţională care eliberează paşaportul? Trebuie să mai vină cineva să mai pună o ştampilă în plus? Rasele de carne acceptate pentru plata sprijinului vor fi stabilite de noi şi certificate de ANARZ. Rasele vor fi stabilite prin ordin de ministru, pe care o să-l facem noi şi unde va scrie că ajunge paşaportul în care scrie identitatea cu mamă şi tată. Cred că sunt destul de raţional. Dacă în cartea mea de identitate scrie că mama e Mărie şi tata e Ion, mai trebuie să mai vină cineva care să spună că aşa este?”, ne-a mai spus preşedintele FCBR.

Potrivit proiectului de HG care reglementează acordarea acestui sprijin, cererile de plată pot fi depuse în perioada 1 iulie – 15 august a anului pentru care este solicitat ajutorul, după care APIA face un control la faţa locului, iar plăţile se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor.

Pentru 2012 însă, la jumătatea lunii iulie documentul aştepta încă avizarea Ministerului de Finanţe, ne-a spus secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu.
     media: 0.00 din 0 voturi
  1. No comments yet.

Atentie: Comentariile vor aparea dupa aprobare. Trimite comentariul tau doar o singura data.

Poti folosi tagurile HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong> in textul comentariului tau.

:):(:d:">:((:d|:x8-|/:):o:-?:-":-w;)[-(:)>-#:-s(~~)**==*-:)o:-)3:-o:(|):)):-??:-ss<):)<:-p=:)>:d<@};-[-o<^:)^#-o$-)%%-%-((%)(*)(:|8->8-x8-}:)]:-$:-&:*:-\:-<:>:-@:-b:-j:-l:p:-s:-c:-h:-t:|:o):@):^o;));;)=((=))=d>=p~>-)>:)>:/>:p@-)b-(b-)|-)l-)o-+o->o=>x([-x~:>~o)~X(=; mai multe